Pedagog szkolny

mgr Jolanta Gasińska

 

teacher appreciation week 1373218 1920

 

"W wychowaniu chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, aby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał". "

Papież Jan Paweł II

 Nauka zdalna - niebezpieczeństwa

 Zdalne nauczanie - porady pedagoga

Jak skutecznie uczyć się w domu?

Jak poradzić sobie z lękiem w czasie epidemii?


 

Godziny pracy w roku szk. 2021/2022

Dzień
Godzina
Poniedziałek
 10.10 - 11.40
Wtorek
 11.10 - 12.50
Środa
   8.45 - 13.45
Czwartek
 10.10 - 12.50
Piątek
 11.10 - 12.20

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (...)do zadań pedagoga należą między innymi:

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wrażliwości psychologicznych,a także wspieranie mocnych stron ucznia.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym poszczególnych uczniów
  • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

 

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:

- rodzicami
- nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
- innymi szkołami i placówkami
- podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Drogi uczniu, czekam na Ciebie gdy:
- nie radzisz sobie z programem nauczania;
- ktoś naruszy Twoje prawa;
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc;
- potrzebujesz pomocy i rady;
- chcesz porozmawiać z kimś życzliwym;
- chcesz uzyskać porady w sprawie przyszłości;

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
- niepokoją Cię wyniki w nauce lub niepowodzenia w szkole Twojego dziecka,
- niepokoi Cię zachowanie dziecka (relacje z rodzicami lub dorosłymi).