Samorząd Szkolny w roku szk. 2020/2021

Przewodnicząca – Martyna Opyrchał (kl.VI)

Zastępca przewodniczącej -  Oliwia Piątek (kl.VII)

Sekretarz -

Skarbnik -

Opiekunowie - mgr Katarzyna Sobas, mgr Justyna Wyka

 

   Od roku 2005/2006 zorganizowany jest konkurs pod hasłem "SUPERKLASA". Wszystkie klasy począwszy od kl.IV do VIII przez cały rok szkolny gromadzą punkty, które pozwolą im uzyskać tytuł najlepszej klasy w szkole i otrzymać PUCHAR DYREKTORA. 
     Punkty te zdobywa się na różne sposoby. Oprócz średniej ocen przedmiotowych i średniej ocen z zachowania nagradzane są: frekwencja, zbiórka surowców wtórnych, czytelnictwo, dbałość o estetykę swojej klasy oraz konkursy okolicznościowe takie jak – Dzień Profilaktyki, konkurs "Gramy w zielone", itp.