family icon 2316421 1280

RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2019 / 2020

 

Przewodnicząca – Anna Kosińska - Kozieł

Zastępca – Joanna Goczał

Sekretarz - Jolanta Ryłko

Skarbnik – Gabriela Stoczek