DYREKCJA

 

mgr Jadwiga Rusin

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje pracowników oraz petentów
w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 13.30 - 14.30
w gabinecie dyrektora.