Poniżej prezentujemy wyniki jesiennej zbiórki surowców wtórnych.

Podsumowanie