Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach zaprasza uczniów klas I-VIII dnia 1 września 2021 roku:

-  godz. 9:00 msza św. w kościele parafialnym w Zebrzydowicach

- godz. 10:00 spotkanie uczniów w sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa pracuje w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN , GIS, MZ